Szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i animatorów szkół polonijnych we Włoszech

Jak radzić sobie z problemami wychowawczymi: uzależnienia, apatia, agresja, nieposłuszeństwo?

09-05-2023

| GODZ. 20:30

- 22:00

dr Wojciech Wierzejski

Co to znaczy dobre wychowanie? Jakie są najskuteczniejszych metody i praktyki, które pomagają rodzicom w wychowaniu_ Jak radzić sobie z uzależnieniem dzieci od Internetu i gier komputerowych? Na te i wiele innych pytań odpowie dr Wojciech Wierzejski podczas webinaru zoorganizowanego specjalnie dla Rodziców.