KOMPENDIUM NAUCZYCIELA – podsumowanie projektu.

SYMPOZJUM W WERONIE

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech była przez ostatnie dwa lata partnerem projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus plus – KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Dziś w Weronie, w siedzibie zrzeszonej w Radzie Szkoły Polonijnej “KONIK POLSKI”, został podsumowany przebieg projektu i zrealizowanych zadań.

Podsumowania dokonała Prezeska Rady mgr Joanna Wesołowska. Po obszernej prezentacji pani Prezes  przedstawiła także końcowe rezultaty projektu w postaci publikacji książki i kursów e-learningowych. Są one dostępne online. Kliknijcie tutaj aby pobrać Kompendium w formacie pdf. Natomiast ten link przekieruje Was na stronę Kursów.

Spotkanie zaszczyciły swoją obecnością znakomite prelegentki: prof. dr hab. Lucyna Warda-Radys (Uniwersytet Gdański), dr Małgorzata Banach (Uniwersytet Jagielloński), dr Karolina Kowalcze-Franiuk (Uniwersytet w Genui) oraz mgr Agnieszka Kwiatkowska (Ascoli Piceno).

Pani Profesor Warda-Radys swoim bardzo interesującym wykładem pt. “Język polski wśród języków świata” nie tylko umocniła nasze przekonanie o prestiżu języka dla nas ojczystego, ale także uświadomiła nam jak wielki wpływ ma język na sposób w jaki postrzegamy i odbieramy otaczającą nas rzeczywistość.

Dr Małgorzata Banach z Uniwersytetu Jagiellońskiego w swoim wystąpieniu “Biegłość językowa w języku polskim – jak ją rozpoznać i oceniać?” podjęła się wyzwania przybliżenia nam tematyki kształcenia językowego w kontekście biegłości językowej i jej sprawdzania. Przedstawiła nam poszczególne etapy procesu egzaminacyjnego i przeanalizowała jego elementy koncentrując się na elementach egzaminu dla młodzieży.

Dr Kowalcze-Franiuk wykładem pt.  “Mamo, Tato podarujcie mi język polski! – profil uczniów polonijnych szkół społecznych we Włoszech w świetle badań ankietowych” zilustrowała uczestniczkom sympozjum realia ludotek i szkół polonijnych na podstawie analizy danych zebranych od rodziców dzieci uczęszczających do naszych szkół.  Nakreślenie profilu potencjalnego odbiorcy naszych działań jest istotne z punktu widzenia planowania i adekwatności naszej oferty.

Mgr Agnieszka Kwiatkowska natomiast dotknęła bardzo czułej struny dla każdej nauczycielki i animatorki szkoły polonijnej, a mianowicie “Przeszkody w pracy nauczyciela polonijnego – jak rozłożyć je na łopatki, nie tracąc przy tym entuzjazmu i motywacji”. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, którym podzieliła się z obecnymi i szereg osobistych przemysleń skłoniły uczestniczki do refleksji i próby oceny swojego miejsca, swoich “super mocy” i motywacji w realizowaniu misji bycia nauczycielką polonijną we Włoszech.

Sympozjum, jak wszystkie nasze dotychczasowe spotkania i konferencje, było kolejną okazją do poszerzenia horyzontów, zdobycia nowej wiedzy i refleksji dotyczącej wielorakich aspektów pracy nauczyciela polonijnego.

Okazuje się, po raz kolejny, że spotkania w realu dają zastrzyk pozytywnej energii do dalszego działania. A było tej energii sporo… foto relacja na naszym Facebooku.