ROP - Rada Oświaty Polonijnej

Wspólny cel, różne drogi.

Misja

Rada Oświaty Polonijnej to odpowiedź na potrzebę integracji na rzecz edukacji środowiska polonijnego we Włoszech. To również nawiązująca się współpraca między szkołami państwowymi i społecznymi. Priorytetem Rady Oświaty jest wspieranie działających ośrodków edukacyjnych oraz aktywizowanie środowisk polonijnych do zakładania nowych ośrodków edukacyjnych. Oferowana pomoc będzie opierać się m.in na szkoleniach metodycznych dla nauczycieli i animatorów oświaty, konsultacjach udzielanych przez doświadczonych nauczycieli i ekspertów, realizacji wspólnych projektów edukacyjnych.

Wspieramy i zachęcamy do
otwierania centrów edukacyjnych

Szkolenie metodyczne
dla nauczycieli i animatorów edukacyjnych

15 zrzeszonych szkół
obecny na terytorium Włoch

Aktualności

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami

Wspierają nas

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO POMOCY POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ

PROJEKT „WSPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA ZACHODZIE”

PUBLIKACJA WYRAŻA JEDYNIE POGLĄDY AUTORA/ÓW I NIE MOŻE BYĆ UTOŻSAMIANA Z OFICJALNYM STANOWISKIEM KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW