O nas

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech została powołana podczas konferencji metodycznej dla nauczycieli polonijnych w dniach 26-27 października 2014 roku w Neapolu, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Instytut dla Polonii, Wspólnotę Polską i Polską Ludotekę Rodzinną. Jest to wynik nawiązanej współpracy między ośrodkami edukacyjnymi, działającymi na terenie całych Włoch.

Założycielami Rady są:

• Sobotnia Szkoła Kultury i Jezyka Polskiego w Lago Patria przy Stowarzyszeniu Instytut dla Polonii w Neapolu, przedstawiciel Anna Smolińska
• Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Padwie przy Stowarzyszeniu Włosko-Polskim w Padwie / AIPP, przedstawiciel: Joanna Wesołowska
• Polska Ludoteka Rodzinna – Polonijne Centrum Edukacyjno-Integracyjne w Wenecji Euganejskiej, przedstawiciel: Agata Jankowska
• Polska Szkoła Eksperymentalna przy Stowarzyszeniu Związek Polaków w Kalabrii, przedstawiciel: Katarzyna Gralińska
• Polskie Przedszkole przy Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie, przedstawiciel: Danuta Stryjak

Skład Zarządu

Joanna Wesołowska

Prezes

Anna Smolińska

CZŁONEK ZARZĄDU

Marta Rzeczkowska

Członek Zarządu

Agata Jankowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Wieszczeczyńska

Członek Zarządu

Członkowie ROP

• Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Lago Patrii przy Stow. Instytut dla Polonii w Neapolu
• Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Padwie przy Stow. Włosko – Polskim w Padwie / AIPP
• Przedszkole i Szkoła Polonijna w Veneto przy Stow. “Polska Ludoteka Rodzinna”
• Polska Szkoła Eksperymentalna przy Związku Polaków w Kalabrii
• Polskie Przedszkole w Rzymie przy Stow. Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie
• Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Katanii przy Stow.”Amici dell’Europa”
• Polska Ludoteka “Wojtek” w Ascoli Piceno przy Stow.”Ludoteka Wojtek”
• Polska Ludoteka “Wojtek” w San Benedetto del Tronto przy Stow. “Ludoteka Wojtek”
• Polska Ludoteka w Genui przy Centrum Edukacji i Integracji Społecznej “Bratanki”
• Szkoła Polonijna w Perugii “Czerwone Maki” przy Stow. Włosko – Polskim Czerwone Maki
• Ludoteka – Szkoła “Polskie Kwiaty” przy Stow. Kulturalnym Polsko – Włoskim w Pontenure
• Szkoła Polonijna w Weronie przy Stow. Włosko – Polskim w Weronie
• Szkoła Polonijna w Udine przy Stow. “KLARIS”
• Polska Szkółka w Turynie przy Stow. “Polonijka”
• Szkoła Kultury i Języka Polskiego ” ANTOŚ POLAK MAŁY” w Salerno przy Stow. AIPSAP

Misja

Rada Oświaty Polonijnej to odpowiedź na potrzebę integracji na rzecz edukacji środowiska polonijnego we Włoszech. To również nawiązująca się współpraca między szkołami państwowymi i społecznymi.
Priorytetem Rady Oświaty jest wspieranie działających ośrodków edukacyjnych oraz aktywizowanie środowisk polonijnych do zakładania nowych ośrodków edukacyjnych. Oferowana pomoc będzie opierać się m.in na szkoleniach metodycznych dla nauczycieli i animatorów oświaty, konsultacjach udzielanych przez doświadczonych nauczycieli i ekspertów, realizacji wspólnych projektów edukacyjnych.

Wspierają nas

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO POMOCY POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ

PROJEKT „WSPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA ZACHODZIE”

PUBLIKACJA WYRAŻA JEDYNIE POGLĄDY AUTORA/ÓW I NIE MOŻE BYĆ UTOŻSAMIANA Z OFICJALNYM STANOWISKIEM KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW