Wywoływanie polskich głosek u dzieci dwujęzycznych

Ostatnie w cyklu wiosennym szkolenie pt. “Wywoływanie polskich głosek u dzieci dwujęzycznych” które przeprowadziła dr Anna Mańkowska, adiunkt w Pracowni Pedagogiki Porównawczej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, pedagog oraz nauczyciel akademicki, doradca i konsultanta ds. rozwiązań edukacyjnych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Na Wydziale Studiów Edukacyjnych przygotowuje przyszłych nauczycieli do pracy w kontekście kształtowania kompetencji językowych u dzieci na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.