Wykorzystanie coachingu w edukacji

Dzięki współpracy z Uniwersytetetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się kolejne już w tym roku szkolenie dla nauczycieli i animatorów szkół polonijnych we Włoszech. Pani dr Magdalena Barańska, doradca zawodowy, pedagog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego WSE UAM wskazała nam zalety i sposoby stosowania coachingu w szkolnictwie.