“Wideolekcje – jak uczyć online”?

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH Z WŁOCH 13 marca 2020

W odpowiedzi na problemy, jakie dotknęły szkolnictwo polonijne we Włoszech, proponujemy Państwu pakiet darmowych webinarów „Wideolekcje – jak uczyć online” zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Szkolenie odbędzie się w najbliższy piątek, 13 marca o godzinie 20:00 czasu polskiego, przeznaczony jest tylko dla nauczycieli polonijnych z Włoch.

Dziękujemy Radzie Oświaty Polonijnej we Włoszech za współpracę przy organizacji webinaru

WIDEOLEKCJE – JAK UCZYĆ ON – LINE.

SZKOLENE DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH Z CAŁEGO śWIATA 14 marca 2020

Wczorajsze szkolenie – zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia – Wspólnota Polska na temat nauczania online oraz nauczania e- learningowego cieszyło się wielkim powodzeniem. Na linii było prawie 300 nauczycieli z całego świata w tym 50 z samych Włoch. Serdecznie dziękujemy za możliwość przedstawienia nam metod pracy z uczniami na odległość oraz za podane materiały co umożliwi nam kontakt z językiem polskim w tak wyjątkowym okresie czas