Wędrująca Księga “Podaj dalej…… Droga do Niepodległości” Przystanek 5

W lutym 2019 roku do Ludoteki-Szkoły „Kwiaty Polskie” przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Włosko-Polskim w Pontenure przywędrowała Księga „Droga do Niepodległości – poczet wybitnych postaci”. Podczas dwóch kolejnych zajęć 9 i 23 lutego uczniowie z grupy zaawansowanej pracowali nad realizacją albumu opisującego sylwetki postaci, którzy przyczynili się do odzyskania Niepodległości przez Polskę, w ramach projektu edukacyjnego zorganizowanego przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech. Księgę przekazał nam Szkolny Punkt Konsultacyjny w Mediolanie i następnie zostanie ona przesłana do kolejnej szkoły polonijnej.

Tematem przewodnim przypisanym naszej placówce była Wielka Emigracja oraz postać Adama Jerzego Czartoryskiego„Poloneza czas zacząć” – o wolnej Polsce śnią i dyskutują Polacy w Hotelu Lambert.; na podstawie którego opracowaliśmy opis historyczny oraz wykonaliśmy nawiązujące do niego ilustracje.

Prace nad albumem rozpoczęliśmy od lektury listów do uczniów od prezesa Rady Oświaty Anny Smolińskiej oraz od Konsul RP w Rzymie, pani Agaty Ibek-Wojtasik i zapoznaliśmy się z pracami wykonanymi przez uczniów z poprzednich szkół.

Następnie, na podstawie przygotowanych wcześniej materiałów, omówiliśmy zagadnienie Wielkiej Emigracji oraz zapoznaliśmy się z biografią Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, po czym przystąpiliśmy do realizacji prac plastycznych.

Uczniowie, przy użyciu różnorodnych technik, wykonali portrety Czartoryskiego, rysunki żołnierzy emigrantów opuszczających Polskę po klęsce powstania listopadowego oraz zakładkę do albumu; poznali kaligramy oraz nauczyli się ozdobnej kaligrafii.

Po zakończeniu albumu, podsumowaliśmy wszystkie zdobyte informaje rozwiązując wspólnie krzyżówkę, do której odpowiedzi znajdowały się w opisie historycznym.Podczas zajęć mieliśmy również okazję gościć dziennikarkę lokalnej gazety „Libertà”, w której wkrótce ukaże się krótki artykuł na temat Wędrującej Księgi.

Dziękujemy organizatorom projektu za możliwość wzięcia udziału w tak wyjątkowej inicjatywie, która w bardzo ciekawy i aktywny sposób pozwoliła nam poznać historię Polski i współuczestniczyć w opisaniu Drogi do Niepodległości. Dzięki pracy nad realizacją albumu uczniowie poznali nowe techniki nauki, nauczyli się szacunku do wartościowych przedmiotów i dla pracy innych osób, wzajemnie sobie pomagali, wspólnie dokonywali wyborów i podejmowali decyzje. Z satysfakcją oddajemy album w ręcę kolejnych uczniów i życzymy im powodzenia przy redagowaniu następnych „przystanków”.