Wędrująca Księga “Podaj dalej…. Droga do Niepodległości” Przystanek 2

Pierwszym przystankiem była Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Padwie skąd Wędrująca Księga trafiła do Treviso. 
Przystanek drugi – Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Treviso przy AIPP

Temat drugi – “Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego.” 

Uczniowie szkoły, przy pomocy pani Adrianny Jasiewicz, zapoznali się z postacią wybitnego Polaka, Tadeusza Kosciuszki. Do projektu, dzięki ogromnemu zaangażowaniu pani Justyny Skarżyńskiej-Sernaglia, włączyła się również grupa przedszkolna. Obie grupy wykonały prace plastyczne. Kolejny przystanek – Campiglia dei Berici.
Obecnie od 2019 roku placówka polonijna z Treviso będąca członkiem ROP istnieje pod nazwą Szkoła Polonijna w Montebelluna.