Wędrująca Księga “Podaj dalej … Droga do Niepodległości” Przystanek 1

Jak wspominaliśmy w drugiej połowie 2018 roku Rada Oświaty Polonijnej ruszyła z nowym projektem by uczcić 100 lecie Niepodległości Polski. Pomysłodawcłą wspaniałego projektu Wędrująca Księga: “Podaj dalej… Droga do Niepodległości” jest grupa nauczycieli polonijnych: Anna Smolińska i Dorota Maciejak z Sobotniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego w Lago Patria oraz Joanna Wesołowska ze Szkoły Kultury i Języka Polskiego w Padwie.

Udział w projekcie skierowany jest do wszystkich placówek polonijnych we Włoszech, także tych nie zrzeszonych w ROP. Jego celem jest wspólna przygoda historyczna dotycząca dziejów Polski oraz wybitnych Polaków. Każda placówka do której trafi Księga ma określony temat lub postać historyczną do realizacji podczas zajęć w szkole polonijnej oraz wykonanie na dany temat prac w Wędrującej Księdze. Atrakcją dla polonijnych uczniów i nauczycieli jest oglądanie tematów i stron Księgi zrealizowanych przez ich rówieśników z poprzednich “przystanków”. To naprawdę wspaniała inicjatywa by zjednoczyć placówki polonijne oraz wspólnie uczyć się historii i dziejów Polski.

Księga rozpoczęła swoją wędrówkę po Włoszech od Szkoły Języka i kultury Polskiej w Padwie działającej przy AIPP. 

Temat pierwszy : “Trzy daty, które zmieniły historię Polski 1772, 1793, 1795”

Uczniowie pod czujnym okiem Joanny Jasiewicz, Joanny Maziasz i Joanny Wesołowskiej śledzili trudną drogę do Niepodległości Polski. 

Poznali znaczenie poszczególnych dat i wydarzeń z nimi związanych. Następnie zapoznali się z projektem, obejrzeli księgę i odczytali temat przypisany dla szkoły w Padwie. Chętni wykonali prace plastyczne, które zostały umieszczone w Księdze.