Walne zebranie członków Rady

14 maja odbyło się już drugie w tym roku walne zebranie członków Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech w celu wybrania nowego zarządu i wprowadzenia zmian statutowych. Dostosowanie zapisów w statucie naszego stowarzyszenia do przepisów wprowadzonych we Włoszech dla organizacji trzeciego sektora jest wymogiem do znalezienia się na krajowej liście stowarzyszeń promocji i wsparcia społecznego.
15 szkół członkowskich reprezentowało 25 osób, które w pierwszych tajnych wyborach online wybrały nowy pięcioosobowy zarząd. W jego skład wchodzą: pani Joanna Wesołowska, Prezes w kolejnej kadencji, pani Anna Katarzyna Smolińska, pani Marta Rzeczkowska, pani Katarzyna Wieszczeczyńska – Tini i pani Agata Maria Jankowska.
Rada będzie kontynuowała projekty i zadania przyjęte przez Walne Zgromadzenie na poprzednim zebraniu w marcu z nadzieją na dalszy dynamiczny rozwój. Bycie wsparciem dla placówek edukacyjnych, osób je prowadzących i nauczycieli to ambitny cel, którego realizacja w ostatnich latach nabrała realnych kształtów, a jest możliwe tylko dzięki współpracy i wymianie doświadczeń zgodnie z ideą przewodnią “Wspólny cel, różne drogi”.