Szkolenia i webinaria współorganizowane przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech w 2019 roku

Jednym z najważniejszych punktów Walnego Zgromadzenia Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech (16-17 luty 2019) było aktywne wsparcie placówek polonijnych a przede wszystkim ich nauczycieli poprzez szkolenia, kursy i webinaria. Dlatego w minionym roku ROP we Włoszech dokonała wszelkich starań aby nauczyciele na terenie całych Włoch mogli starannie przygotować się do nowego roku organizując ciekawe webinaria i wspólorganizujac kursy, konferencje metodyczne na terenie Włoch. 

 9 października 2019 WEBINARIUM ” Jak budować plan pracy w Szkole Polonijnej” poprowadzony przez dr. Joannę Wójtowicz, konsultanta PCN ORPEG. Webinarium było adresowane przede wszystkim dla koordynatorów poszczególnych placówek polonijnych i było ono wprowadzeniem do programowania pracy w szkole Polonijnej – tematem II konferencji w Rzymie pod koniec października.

 W dniach 26-28 października w Szkole Polskiej w Rzymie odbyła się II Konferencja dla nauczycieli polonijnych z Włoch – “Polski Mniej Obcy”, poprowadzona przez konsultantów ORPEG – Małgorzatę Kamińską i Mariole Przekopiak. Były to dni pełne ciężkiej pracy, nawiązały się nowe przyjaźnie i współpracy pomiędzy szkołami. Wspólne szkolenia to doskonała okazja do rozwoju warsztatu pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania pracy szkół o nowe pomysły. Dziękujemy organizatorom oraz Pani Ambasador Annie Marii Anders za zaproszenie nauczycieli polonijnych wszystkich placówek na wspólne spotkanie do Ambasady RP w Rzymie. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Ambasada RP w Rzymie Anna Maria Anders.

24 Listopada 2019 Bardzo wartościowe szkolenie “Dwukulturowość i dwujęzyczność”. Dziecko, szkoła, rodzina”, które 24 listopada 2019 w Weronie, przeprowadziła dr Faustyna Mounis, psycholog kliniczny, trener ODN SWP. Dziękujemy prowadzącej, uczestnikom i organizatorom za profesjonalizm, przekazaną wiedzę i wspaniałą atmosferę. Czujemy lekki niedosyt.Organizatorami szkolenia były: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech.

GRUDZIEŃ 2019 Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech, przy wsparciu Stowarzyszenia Wspólnota Polska, które udostępnia nam platformę ZORGANIZOWAŁA webinarium “Bajkoterapia – Jak zrozumieć siebie i innych? Rola bajkoterapii w rozwoju emocjonalnym dzieci dwujęzycznych.”, które poprowadziła mgr Krystyna Renata Olszewska Donato. Webinarium było przeznaczone dla nauczycieli i animatorów polonijnych z całych Włoch.