Spotkanie z polskim środowiskiem oświatowym we Włoszech

Właśnie dobiegło końca spotkanie przedstawicieli Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą i Konsulatów Generalnych z przedstawicielami Szkół Polonijnych z całych Włoch.

Departament zainicjował spotkania ze środowiskami reprezentującymi oświatę polonijną na świecie. Włochy są drugim krajem, po Belgii, w którym przedstawicielom Szkół Polonijnych przedstawiono formy wspomagania oświaty polonijnej realizowane przez MEiN oraz ORPEG w roku 2021.

Dyrektor Departamentu pani Monika Poboży przedstawiła zebranym plany Ministerstwa, politykę wsparcia i wydatkowania środków oraz cele ich przeznaczenia. Oprócz pieniędzy na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zdobywanie i podnoszenie kwalifkacji oraz podręczniki dla szkół, ministerstwo przeznaczy zasoby na wypoczynek letni dla dzieci i współpracę między szkołami. Zostały przybliżone działania ORPEG, a Dyrektor Ośrodka pani Anna Radecka zapewniła obecne Panie, że oferta szkoleń, już szeroka, będzie rozwijana i uwzględniała nasze zapotrzebowania. Naczelnik Departamentu pani Beata Pietrzyk przedstawiła mechanizm udziału w projektach realizowanych przez MEiN i wskazała na istotną rolę naszych placówek w ich owocnej realizacji. Szczególne poleciła naszej uwadze projekty Rodzina Polonijna i organizacja wypoczynku dla dzieci, które zostaną ogłoszone wkrótce.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli Szkół Polonijnych i Szkół Polskich z Włoch wzięły udział Konsul Generalny RP w Mediolanie pani Adrianna Siennicka i Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii przy Ambasadzie RP w Rzymie pani Agata Ibek – Wojtasik. Obie Panie wyraziły słowa uznania dla działalności całego środowiska i ogromu pracy jakiego dokonuje się w szkołach. Konsulaty wspierają projekty realizowane przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech, a w szczególności prace nad spójnym programem nauczania dla szkół polonijnych z Włoch.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech w odpowiedzi na propozycję Ministerstwa Edukacji i Nauki.