Spotkanie informacyjne na temat ewaluacji nowego programu nauczania dla polonijnych placówek edukacyjnych we Włoszech

Na pierwszym w tym roku spotkaniu, organizowanym przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech, dr Karolina Kowalcze-Franiuk przedstawiła zasady ewaluacji Programu Nauczania opracowanego przez zespół nauczycielek pod patronatem Rady. Celem spotkania było podsumowanie pierwszego półrocza pracy, wskazanie korzyści płynących z wdrożenia programu w poszczególnych szkołach, ewentualnych punktów krytycznych oraz omówienie sposobu ewaluacji. Nowa ankieta, do której będą miały dostęp wszystkie nauczycielki testujące nasz program, pozwoli zebrać informacje zwrotne na jego temat. Za pośrednictwem ankiety, nauczycielki będą mogły przesłać swoje uwagi, komentarze, dołączyć zdjęcia i wskazać ewentualne wątpliwości.