Psychospołeczne skutki pandemii dla środowiska wychowawczo – edukacyjnego dziecka


23 listopada 2021

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech była organizatorem webinarium “Psychospołeczne skutki pandemii dla środowiska wychowawczo-edukacyjnego dziecka.”


Prowadzącą była dr Ewa Wojtowicz, psycholog, trener i wykładowca akademicki z zakresu rozwoju tzw. „people skills”, psychologicznych kompetencji specjalistycznych oraz zastosowań psychologii w edukacji i biznesie. Jako psycholog prowadzi praktykę z zakresu pomocy psychologicznej skierowaną głównie do osób w kryzysie zawodowym, poszukujących zmian w karierze lub pragnącychrozwijać kompetencje zawodowe. Pracowała również z osobami doznającymi przemocy, kobietami w chorobach nowotworowych i osobami starszymi.

Aktualnie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Menedżerskiej, w której pełni również funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Współpracuje także z Polską Akademią Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie.


Nikogo nie musimy przekonywać, że pandemia odciska piętno na życiu każdego z nas. Różne grupy ludzi będą inaczej odczuwały jej skutki. W proponowanym spotkaniu, prowadząca dr Ewa Wojtowicz podjęła wraz z uczestnikami próbę rozważenia jakie skutki, szczególnie dla zdrowia psychicznego dzieci może mieć pandemia. Jakie czynniki mogą nas chronić?
Jak radzić sobie ze stresem i pomagać dzieciom?
Nie zabraknło też refleksji dotyczącej pozytywnych konsekwencji pandemicznych realiów.

Pod koniec spotkania uczestnicy mieli okazję wypowiedzieć się na temat swoich osobistych doświadczeń przeżytych w okresie ostatnich dwóch lat

Szkolenie odbyło się dzięki współpracy w ramach projektu Erasmus+ „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”. Szkolenie jest bezpłatne.

Wszystkie webinaria są skierowane do nauczycieli i animatorów polonijnych z całych Włoch.