Prezentacja nowego programu nauczania dla polonijnych placówek edukacyjnych we Włoszech

5 października odbyło się bardzo ważne dla nas spotkanie, podczas którego dr Karolina Kowalcze-Franiuk, jako koordynator projektu, zaprezentowała nowy program dla nauczycieli i edukatorów dzieci polonijnych we Włoszech. Ten obszerny dokument powstał z inicjatywy Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez nauczycieli pracujących w szkołach polonijnych na terenie kraju. Składa się on z dwóch części. Pierwszą część stanowi program nauczania i wychowania dla przedszkoli polonijnych we włoszech pt. “Podróż po włoskich dróżkach na małych polskich nóżkach” a drugą program nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce dla dzieci w wieku szkolnym (6-12+), uczniów  polonijnych szkół społecznych we Włoszech pt. “Podróż po włoskich drogach na większych polskich nogach“.

Program został opracowany przez zespół 11 nauczycielek reprezentujących różne szkoły polonijne z całych Włoch, które przez ponad rok pracowały nad jego tworzeniem pod czujnym okiem dr Karoliny Kowalcze-Franiuk.

Głównym celem programu nauczania, tj. dla przedszkoli i szkół, jest ujednolicenie warunków pracy nauczycieli zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i proponowanych treści kształcenia i wychowania. Autorki programu podjęły próbę przygotowania materiałów dostosowanych do wymogów edukacji polonijnej, ale jednocześnie uwzględniających warunki pracy, potrzeby i możliwości uczniów oraz nauczycieli pracujących w przedszkolach, ludotekach i szkołach polskich we Włoszech. W ten sposób powstała bogata propozycja różnorodnych materiałów oraz całościowa obudowa metodyczna – narzędzie, dzięki któremu użytkownicy programu będą mogli w sposób spójny i skuteczny wspierać dzieci w procesie: 1) nabywania i nauki języka polskiego w warunkach dwu- lub wielojęzyczności, 2) poznawania kultury polskiej w perspektywie interkulturowej, 3) zdobywania wiedzy i różnych nowych umiejętności potrzebnych dzieciom do rozwoju i nauki w szkole.

Program został bardzo entuzjastycznie przyjęty i w ciągu kilku najbliższych dni zostanie wysłany do wszystkich placówek, które zgłosiły chęć jego wdrożenia i ewaluacji.