POLISH PIE – TORREDEMBARRA – pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Szkoleniowe

I MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE SZKOLENIOWE w ramach projektu POLISH PIE

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Szkoleniowym w ramach projektu “Polish PIE (Pedagogical Innovation in Education), pt. Innowacje pedagogiczne w edukacji polonijnej. Wspieranie kompetencji nauczycieli w środowisku dwu i wielojęzycznym.”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską, odbyło się w Hiszpanii w dniach 19-22 maja 2023 roku.

Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich krajów partnerskich: z Islandii (Szkoła Polska w Reykjaviku / Pólski Skólinn í Reykjavík), z Turcji (Polonijne Stowarzyszenie Kultury i Nauki w Antalyi), z Włoch (Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech), z Polski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) i oczywiście z Hiszpanii (Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels).

Pierwszego dnia wysłuchaliśmy krótkich prelekcji naszych gości, a także prezentacji dotyczącej historii, kultury i kuchni katalońskiej (i hiszpańskiej). Po przerwie odbyło się szkolenie przeprowadzone przez Prof. UAM dr hab. Elizę Rybską Eliza Rybska nt. “Obserwujemy faunę i florę. Jak kształtować umiejętności obserwowania na zajęciach o tematyce przyrodniczej?”, w którym uczestniczyli nauczyciele i praktykanci z instytucji partnerskich.
Drugiego dnia odwiedziliśmy Szkołę Polską w Barcelonie, gdzie poza wizytacją instytucji wszystkie kraje partnerskie przeprowadziły zajęcia dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Następnie udaliśmy się na krótką wycieczkę po Barcelonie.

Projekt Polish PIE jest współfinansowany przez Unię Europejską.