POLISH PIE – POZNAŃ – pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

I MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE w ramach projektu “POLISH PIE”

Dzięki programowi Erasmus + (2022-1-PL01-KA220-SCH-000086408) Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech wraz z 4 partnerami bierze udział w realizacji projektu “Innowacje pedagogiczne w edukacji polonijnej. Wspieranie kompetencji nauczycieli w środowisku dwu i wielojęzycznym.”

W dniach 11-12 lutego przedstawicielki naszej organizacji wzięły udział w I Międzynarodowym Spotkaniu Projektowym, które odbyło się w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – głównego partnera projektu. W projekcie biorą udział także: przdstawicielki hiszpańskiej organizacji Associació Cultural Escuela Polaca prowadzącej Szkoły Polskie w Barcelonie i Tarragonie; nauczycielki ze Szkoły Polonijnej w Antalyi prowadzonej przez działające w Turcji stowarzyszenie kulturalno – naukowe Polonyalılar Kültür ve Eğitim Derneği oraz nauczycielki ze Szkoły Polskiej w Reykjaviku im. Janusza Korczaka.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.