POLISH PIE – Innowacje pedagogiczne w edukacji polonijnej. Wspieranie kompetencji nauczycieli w środowisku dwu i wielojęzycznym.

  III MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE SZKOLENIOWE – POZNAŃ 10-13.11.2023

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech, w ramach programu Erasmus + (2022-1-PL01-KA220-SCH-000086408) wraz z 4 partnerami bierze udział w realizacji projektu “Innowacje pedagogiczne w edukacji polonijnej. Wspieranie kompetencji nauczycieli w środowisku dwu i wielojęzycznym.” Trzecie już spotkanie szkoleniowe odbyło się w Poznaniu, a jego gospodarzem był polski partner projektu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miało ono na celu między innymi poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie neuronalnych podstaw uczenia się, kompetencji społeczno-przyrodniczych i cyfrowych z wykorzystaniem narzędzi TIK oraz wymiany doświadczeń psychopedagogicznych w pracy z dziećmi dwu i wielojęzycznymi.

Uczestniczki spotkania miały okazję złożyć wizytę na kampusie Morasko podczas której prof. UAM dr hab. Eliza Rybska oraz dr hab. Szymon Konwerski oprowadzili nauczycielki po Wydziale Biologii UAM i zaprezentowali znajdujące się tam zbiory przyrodnicze.  Następnie prof. UAM Michał Klichowski wraz z zespołem zaprezentowali Centrum Neuronauki Poznawczej.  

 

Tego samego dnia mgr inż. Anna Klichowska oprowadziła uczestników projektu po rezerwacie przyrody “Meteoryt Morasko”.

11 listopada w Poznaniu to nie tylko Dzień Niepodległości, ale także obchody Świętego Marcina. Uczestniczki projektu miały okazję zobaczyć obchody, po których dr Mateusz Marciniak wziął obecnych na spacer Traktem Królewsko-Cesarskim. 

Program kulturalny zakończył się w Tatrze Nowym w Poznaniu na spektaklu “Kanapka z Człowiekiem”.

Trzeci dzień MSSIII rozpoczęła mgr inż. Anna Klichowska, która zorganizowała spacer po Ogrodzie Botanicznym UAM.

Następnie dr Michalina Kasprzak poprowadziła szkolenie pt. “Efektywna komunikacja w środowiskach dwu i wielojezycznych”.

Ostatniego dnia odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “Edukacja-natura-technologia: Innowacje pedagogiczne w kształtowaniu kompetencji współczesnego nauczyciela”.

 

 Intensywny weekend zakończył się sesją szkoleniową z dr Katarzyną Forecką-Waśko, która przeprowadziła szkolenie pt. “Natura w Muzyce”.