Olimpiada Kulturowo – Językowa WIEDZA O POLSCE. Warszawa. Zamek Królewski.

W dniach 14 i 21 marca odbyły się kolejno: eliminacyjny i finałowy etap I Olimpiady Kulturowo – Językowej dla POLONIJNYCH uczniów z całych Włoch. Do pierwszego tego typu sprawdzianu na temat wiedzy o Polsce przystąpiło aż ponad stu uczniów. Olimpiada zorganizowana została przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech, natomiast autorkami quizów, obsługą portalu i prowadzeniem olimpiady zajęły się dwie polonijne nauczycielki: Pani Dagmara Sobolewska i Pani Anna Szwarc Zając ze Szkoły Kultury i Języka Polskiego im. Marii Montessori przy Stowarzyszeniu Polsko – Włoskim “APOLONIA” w Termoli.

Głównym celem tego przedsięwzięcia było przede wszystkim:

  • zainteresowanie młodzieży zarówno językiem polskim, jak i szeroko pojętą polską kulturą i historią
  • sprawdzenie wiedzy zdobytej w szkołach polonijnych
  • rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy uczniów o Polsce
  • spędzenie w rodzinnej atmosferze chwil poświęconych poszukiwaniom ciekawostek o naszym kraju
  • pogłębieniu wiedzy o Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem Zamku Królewskiego
Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 160905946_4173542642669984_3432387880030025218_o.jpg

Olimpiada zawierała elementy z literatury polskiej, gramatyki, ortografii oraz historii i geografii. Skierowana była do wszystkich uczniów szkół polonijnych we Włoszech oraz ich rodziców. Udział w olimpiadzie dał dużo satysfakcji, możliwości, by wciąż się rozwijać jak i świetnie utrwalić oraz poszerzyć zdobytą w placówkach wiedzę. Pozwoliła szkołom zintegrować się i sprawdzić swoich sił w formie indywidualnej wśród poloniijnych rówieśników. 🇵🇱

“Projekt współfinansowany przez Konsulet Generalny RP w Mediolanie i Ambasadę RP w Rzymie ze środków MSZ przeznaczonychna realizację zagań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za Granicą”

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki Olimpiady.