Muzyka dla dwujęzycznego smyka

14 grudnia odbyło się ostatnie już w tym roku szkolenie organizowane przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech. Nasza koleżanka Adrianna Joanna Jasiewicz, w bardzo ciekawy i zabawny sposób pokazała nam jak bardzo ważna jest muzyka w rozwoju dwujęzycznego dziecka. Śpiewanie ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój mowy i poszerza zasób słownictwa. Muzyka, „niosąc nas na swoich skrzydłach”, pozwala łatwiej przezwyciężać bariery wymowy, utrwalać zdobyte wiadomości i nabywać umiejętności językowe. Dzieci i młodzież chętnie śpiewają piosenki, które szybko wpadną im w ucho. Dziecko, mające styczność z werbalnymi i dźwiękowymi bodźcami, częściej i łatwiej osłuchuje się z językiem obcym i w związku z tym, elementy wychowania muzycznego stanowią świetną pomoc podczas zajęć w szkołach polonijnych. Po części teoretycznej przyszedł moment na praktykę i ćwiczenia. Było śpiewanie, ćwiczenia głosowe, a przede wszytkim, dużo, dużo śmiechu.