Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Język ojczysty to nie tylko komunikacja i tożsamość, ale cały zakres jakże złożonych procesów, które mają miejsce w dobie globalizacji, w świecie wielojęzykowym i wielokulturowym. Język to strategiczne narzędzie w procesie rozwoju i edukacji. Język ułatwia integrację. Język to także korzenie, pamięć i tradycje. Język to kultura i jej różnorodność. Język ojczysty to nasze wspólne dziedzictwo kulturowe.

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech wspólnie z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie i Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie promują naukę języka polskiego we Włoszech. Właśnie ruszyła kampania pt. “Mamo, Tato, podarujcie mi język polski!”.