„Mamo, Tato, podarujcie mi język polski”

„Mamo, Tato, podarujcie mi język polski” to kampania społeczna, która promuje język polski we Włoszech oraz ukazuje korzyści płynące z dwujęzyczności i dwukulturowości, podkreślając rolę rodziców w przekazywaniu dzieciom języka ojczystego oraz znaczenie szkół polonijnych w tym procesie. 

DLA KOGO?

Głównymi adresatami kampanii są rodzice dzieci polonijnych mieszkających we Włoszech.
Projekt adresujemy także do nauczycieli, samych uczniów oraz innych osób wspierających polsko-włoskie rodziny we Włoszech.

PO CO? 

Celem kampanii jest to, aby:

  • uwrażliwić na kwestię języka polskiego jako wartości kulturowej
  • informować o korzyściach ze znajomości polszczyzny 
  • przypominać korzyści płynące z dwujęzyczności
  • uświadomić rodzicom wartość przekazywania dzieciom języka polskiego w środowisku domowym
  • zachęcać rodziców do korzystania z pomocy szkoły polonijnej.

Systematyczna nauka języka polskiego oraz poznawanie kultury, tradycji, historii i geografii Polski to dar, jaki rodzice mogą dać swoim dzieciom. Daje on szansę na dwujęzyczność i dwukulturowość, poszerza horyzonty poznawcze dzieci, pozwalając im nie tylko na pełniejszy kontakt emocjonalny z rodzicami, lecz także na bardziej zrównoważony rozwój tożsamości.

To jakby głos dziecka, które uwrażliwia, zachęca i prosi rodzica, aby docenił i pielęgnował wartość języka ojczystego. Kampania przypomina, że rodzic nie jest sam w procesie rozwoju dwujęzyczności i może wybrać sposoby współpracy oraz wsparcia – zarówno dla siebie, jak też i dla swojego dziecka.

JAK?

Kampania prowadzona jest równolegle w języku polskimi i włoskim. Poprzez kreatywne użycie obu języków (odpowiednio dobrane zwroty idiomatyczne czy grę słów) chcemy uwrażliwić na świadome korzystanie z potencjału języków i pokazać moc dwujęzyczności!

KIEDY?

Publikacja kampanii jest związana ze znaczącymi datami: plakat ją zapowiadający ukazał się w mediach społecznościowych Rady Oświaty 21. lutego 2022 r. w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, w krótkim czasie docierając do kilkunastu tysięcy odbiorców.
Publikacja pierwszego spotu informacyjnego została zaplanowana na 2. maja 2023 r., Dzień Polonii i Polaków za granicą. 

W tym roku kampania prowadzona jest dwutorowo razem z projektem bezpośrednio tworzonym przez uczniów szkół polonijnych i adresowanym do nich: pt. „Wędrująca szkoła – polonijny przewodnik po Włoszech”.

Kampania „Mamo, Tato, podarujcie mi język polski” jest współfinansowana przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

Kampania została opracowana przez Renatą Olszewską, Karolinę Kowalcze-Franiuk i Agatę Jankowską.