Korpus Uczniowski Języka Polskiego „FoKo”

W dniach 9-13 listopada 2022, w ramach projektu Korpus Uczniowski Języka Polskiego „FoKo”, przebywały w Padwie z wizytą badawczą prof. dr hab. Aneta Lewińska oraz dr hab. prof. UG Ewa Czaplewska z Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas pobytu odbyło się spotkanie z prezes Rady Oświat Polonijnej we Włoszech, Joanną Wesołowską. Omówione zostały cele projektu i jego przebieg. Przedstawicielki zespołu projektowego z UG miały okazję uczestniczyć w szkolnej wycieczce uczniów i rodziców ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Padwie przy AIPP do Reggio Emilia, miejsca, gdzie powstał hymn narodowy Polski. Prof. Aneta Lewińska opowiedziała o Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, przeprowadziła konkurs dla uczniów, rozdała wszystkim uczestnikom upominki. Przedstawiła również zarys projektu, opowiedziała o pierwszych efektach badań dzieci z polskim zapleczem kulturowym w szkołach w Hiszpanii i poprosiła uczniów i ich rodziców o udział w badaniach mających na celu stworzenie korpusu prac pisemnych dzieci uczących się w polonijnej szkole.

Opis projektu można znaleźć na stronie internetowej: https://korpus-foko.ug.edu.pl/index.php?page=11