Konferencja Programowa. Walne zebranie ROP 15 – 16 luty 2020

W dniach 15-16 lutego w Rzymie odbyła się Konferencja Programowa i Walne Zebranie Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech, która zrzesza szkoły, ludoteki i placówki polonijne z całego kraju w myśl założenia „razem osiągniemy więcej” Podczas konferencji programowej nawiązała się współpraca z przedstawicielami Wydziału Studiów Edukacyjny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr Konrad Nowak – Kluczynski i dr Mikolaj Brenk zapoznali się realiami, funkcjonalnowaniem i potrzebami w szkołach na terenie Włoch. Wspólnie ustaliliśmy priorytety do dalszej współpracy z UAM. Pani Pani Prezes – Joanna Wesołowska przedstawiła sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2019 rok, propozycje w zmianie statutu oraz projekty, szkolenia i plany na 2020 rok. Podczas konferencji odbyły się warsztaty z wychowania przedszkolnego. poprowadzone przez nauczycielki mgr Małgorzatę Telakowską i mgr Magdalenę Taborską z SNJiKP.

Serdecznie dziękujemy przybyłym na konferencję przedstawicielom polskich Wydziałów Konsularnych w Rzymie i Mediolanie – Pani Agacie Ibek- Wojtasik, Pani Kamili Kowalskiej i Pani Małgorzacie Stachnie – Cremonino.