KONFERENCJA METODYCZNA dla nauczycieli polonijnych 21-23 czerwiec 2022

Jak skutecznie pracować w szkole polonijnej?”- odpowiedzi na to pytanie uzyskaliśmy podczas kolejnej konferencji zorganizowanej przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech przy wsparciu Ambasady RP w Rzymie, Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie i Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

W uroczystym otwarciu konferencji mieliśmy zaszczyt gościć Konsul Generalną RP w Mediolanie Panią Annę Golec – Mastroianni i Konsul RP z Rzymu Panią Agatę Ibek- Wojtasik.

Niespodzianką było spotkanie online z prof. Władysławem Miodunką, filologiem polskim, prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórcą krakowskiej szkoły glottodydaktyki porównawczej, który podzielił się z nami swoim długoletnim doświadczeniem oraz wyraził słowa uznania dla autorek programu nauczania dla szkół i przedszkoli polonijnych we Włoszech.

Kolejnym punktem programu były warsztaty metodyczne „Jak wykorzystać w pracy nauczyciela polonijnego ramy kształcenia uzupełniającego dla przedszkola, ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) i Podstawę Programową dla Szkół Polonijnych, które przeprowadziły specjalistki z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą:

Pani Małgorzata Kamińska- wicedyrektor ds Polonijnego Centrum Nauczycielskiego oraz

Pani Mariola Przekopiak- nauczyciel i konsultant.

Pierwszy dzień konferencji zakończyliśmy warsztatami aktywizującymi „Zabawa w przedszkolu, ruch i trochę tajemniczości – utrwalą język polski dając wiele radości. Pomysły na zajęcia w grupach przedszkolnych,starszych i mieszanych”, które poprowadziły nasze lokalne specjalistki: Małgorzata Telakowska – Gasso, Magdalena Małgorzata Taborska – Antonini, Edyta Maria Ścibior.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Dzień drugi Konferencji Metodycznej dla nauczycieli polonijnych we Włoszech, bardzo intensywny i kolejne warsztaty metodyczne przeprowadzone przez specjalistki z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą:

Pani Małgorzata Kamińska- wicedyrektor ds Polonijnego Centrum Nauczycielskiego oraz

Pani Mariola Przekopiak- nauczyciel i konsultant.

„Jak wykorzystać w pracy nauczyciela polonijnego ramy kształcenia uzupełniającego dla przedszkola, I i II etapu edukacyjnego, ESOKJ i Podstawę Programową dla Szkół Polonijnych „

„ I – Praca z programem Podróż po włoskich drogach na większych polskich nogach. Program nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce dla dzieci w wieku szkolnym (6-12+), uczniów polonijnych szkół społecznych we Włoszech. Jak planować zajęcia w szkole polonijnej.”

„II – Praca z programem Podróż po włoskich dróżkach na małych polskich nóżkach. Program nauczania i wychowania w przedszkolach polonijnych we Włoszech. Jak planować zajęcia w szkole polonijnej.”

W sesji popołudniowej szkolenia przeprowadziły nasze koleżanki, specjalistki w zakresie wiedzy o Polsce: Katarzyna Wieszczeczyńska – Tini i Aleksandra Urbanowska. Temat zajęć: „Jak uczyć wiedzy o Polsce w szkole polonijnej – inspiracje i pomysły na kreatywne zajęcia z geografii, historii, tradycji i kultury polskiej”, oraz Agnieszka Kluzek i dr Karolina Kowalcze – Franiuk, specjalistki z zakresu programowania języka polskiego. Temat szkolenia: „Jak złapać byka za rogi, czyli praktyczne ujęcie programowania języka polskiego dla nauczycieli polonijnych we Włoszech”

Dzień trzeci – zajęcia przeprowadziły specjalistki z ORPEG, Pani Małgorzata Kamińska i Pani Mariola Przekopiak, kontynuowana była tematyka pracy z nowo opracowanym przez zespół ROP, programem dla szkół i przedszkoli polonijnych we Włoszech, rozmawialiśmy również o „Ocenianiu jako elemencie motywującym uczniów w szkole polonijnej.”

Na zakończenie każda z uczestniczek otrzymała certyfikat.

Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji.

Naładowane pozytywną energią, wzbogacone o nową wiedzę wróciłyśmy do domu.

Projekt zrealizowany został przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą i współfinansowana przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie i Wydział Konsularny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie ze środków MSZ przeznaczonych na realizację zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą