„Kompendium nauczyciela: psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”

„Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” – międzynarodowy projekt, realizowany przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech w ramach programu Erasmus+, wzmacniający umiejętności i kompetencje nauczycieli, prowadzących działalność edukacyjną w Polsce oraz za granicą w języku polskim.

Trzecie szkolenie dla kadry instytucji partnerskich w ramach projektu „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”, zbliża się wielkimi krokami. W maju, w Londynie, ponownie spotkają się przedstawiciele Instytucji partnerskich z Włoch, Polski, Hiszpanii oraz Zjednoczonego Królestwa.

Za nami dwie mobilności, podczas których uczestnicy nawiązywali relacje, budowali grupę i pracowali nad indywidualnym rozwojem w ramach programu szkoleniowego dla pracowników instytucji partnerskich. Działania merytoryczne w ramach pierwszej mobilności miały miejsce w Warszawie w dniach od 26 do 28 czerwca 2021 r. pod nadzorem Fundacji Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych, Leadera projektu. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, kontynuowana była we wrześniu w dniach od 14 do 17 września 2021 r. w Torrembarra (Hiszpania). Cykl szkoleń zorganizowany został przez Stowarzyszenie Associació Cultural Escuela Polaca, zarządzające czterema szkółami polonijnymi w Katalonii. Kolejna mobilność – w Londynie – przygotowywana jest przez Fundację Polish Academy of Social Sciences and Humanities.

Głównym celem projektu realizowanego przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszechw międzynarodowym partnerstwie w ramach Programu Erasmus +, Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej (KA226) w sektorze Edukacja Szkolna, są innowacyjne praktyki wzmacniające kompetencje nauczycieli w zakresie psychologicznych, pedagogicznych oraz dydaktycznych aspektów pracy, jak również pracy z platformą cyfrową. Aby osiągnąć założone cele, obok zaplanowanych działań, realizacja projektu zakłada również, przeprowadzenie mobilności pracowników merytorycznych instytucji partnerskich do kraju każdej instytucji partnerskiej, co umożliwia dodatkowo wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, a także promocji kultury współpracy i uczenia się od siebie w środowisku nauczycieli polonijnych z różnych krajów europejskich.

We wspópracy międzynarodowej pomiędzy Fundacją PANSIH (Polska), PASSH (Zjednoczone Królestwo),  Associacio Cultural Escuela Polaca (Hiszpania) oraz Consiglio dell’Istruzione in lingua Polacca in Italia (Włochy) wdrażany jest projekt, w trakcie, którego opracowywane są narzędzia i metody wspierania nauczycieli i instytucji, prowadzących działalność edukacyjną w Polsce oraz za granicą w szkołach polonijnych. Rezultaty pracy intelektualnej będą powszechnie dostępne, a „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” oraz kursy e-learningowe zostaną udostępnione w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych na platformie Moodle.

Dane identyfikacyjne projektu:  Nr 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677

Czas trwania projektu: 01.03.2021 – 28.02.2023

Szczegółowe informacje o Programie Erasmus+, Akcji 2,  w ramach sektora Edukacja szkolna –  akcja KA226 – https://erasmusplus.org.pl/