Kompendium nauczyciela: psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”

W dniach od 11 do 13 września 2021 roku, w ramach realizacji projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” w hiszpańskiej miejscowości Torredembarra odbyło się II międzynarodowe spotkanie szkoleniowe.

Od 11 września przedstawiciele wszystkich instytucji biorących udział w projekcie wzięli udział w szkoleniach podnoszących kompetencje psychologiczno-pedagogiczne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy brali w nich aktywny udział, zadawali pytania, dyskutowali i dzielili się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami. Wszystkie szkolenia prowadzone były metodami aktywnymi, zachęcającymi do wspólnej pracy i wzajemnego poznawania się w trakcie realizacji zadań i ćwiczeń. Tematyka szkoleń dotyczyła: Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej; Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów; Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie. 

Nie zabrakło też czasu na aktywną dyskusję w ramach wymiany dobrych praktyk. Dyskutowano przede wszystkim o realiach szkół polonijnych i nie tylko w dobie pandemii. Nauczyciele dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy zdalnej, mieszanej, omawiali i przedstawiali procedury jakie w ich szkołach się stosuje. Poruszono także tematy prowadzenia edukacji polonijnej w różnych krajach, stereotypów związanych z narodowością, problemów interkulturowych oraz wymiana dobrych praktyk związanych z zarządzaniem, promocją szkół i relacjami nauczycieli z rodzicami.

Był też czas na integrację i poznanie lokalnej kultury oraz regionalnych tradycji kulinarnych.

W kolejnym dniu szkoleń omówione zostały: Agresja dzieci i młodzieży a klimat społeczny szkoły;Obsługa platformy e-learningowej i praca z narzędziami cyfrowymi. 

Po przerwie obiadowej odbyła się druga sesja wymiany dobrych praktyk, która dotyczyła przede wszystkim tematyki wykorzystania różnych narzędzi cyfrowych w pracy nauczyciela.13 września 2021 roku uczestnicy spotkania w Torredembarra realizowali aktywności związane z poznawaniem specyfiki społeczno-kulturowej kraju organizatora szkolenia w Hiszpanii.Partner organizujący spotkanie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i informacjami, zaprosił uczestników na wycieczkę do Tarragony – miasta w Katalonii słynącego z zabytków okresu rzymskiego. Korzystając ze wsparcia przewodnika uczestnicy mogli poznać interesującą historię Tarragony, jej atrakcje, zwiedzić miasto i plaże. Do głównych punktów programu można zaliczyć zwiedzanie: kompleksu archeologicznego Passeig Arqueològic, który przyczynił się do wpisania Tarragony na listę zabytków UNESCO, pomniku Monumento a los Castellers w Tarragonie,  ruin amfiteatru rzymskiego Romano , akweduktu (El Pont del Diable) i cyrku rzymskiego. Piękne widoki na miasto i piaszczyste plaże uczestnicy podziwiali z tarasu widokowego Balcón del Mediterráneo. Wycieczka skończyła się późnym popołudniem przy usytuowanej w jednym z najwyższych punktów w mieście katedrze Katedra Najświętszej Marii Panny.

Dane identyfikacyjne projektu:  Nr 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677

Czas trwania projektu: 01.03.2021 – 28.02.2023

Szczegółowe informacje o Programie Erasmus+, Akcji 2,  w ramach sektora Edukacja szkolna –  akcja KA226 – https://erasmusplus.org.pl/