KOŁO RATUNKOWE

KOŁO RATUNKOWE – inauguracja

1 marca 2022 r. na platformie Zoom rusza nowa inicjatywa, a mianowicie „branżowe” KOŁO RATUNKOWE. Będą to cykliczne spotkania w gronie nauczycieli i animatorów szkół polonijnych we Włoszech organizowane przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech wspólnie z zespołem pełnych zapału, dynamicznych i kreatywnych kobiet, które inwestują swój czas i energię w misję większości nam znaną pod nazwą “szkoła polonijna”. Spotkania są skierowane do wszystkich animatorów, nauczycieli i pedagogów, czyli dla każdej z pań, która w jakikolwiek sposób jest związana ze szkołą polonijną – na każdym etapie tej jakże pełnej wyzwań podróży.