III Olimpiada Kulturowo – Językowa

                     III Olimpiada Kulturowo – Językowa. Wiedza o Polsce. Polscy Sportowcy.

Rada Oświaty Polonijnej zaprasza dzieci i młodzież ze szkół polonijnych i polskich we Włoszech do udziału w trzeciej edycji Olimpiady Kulturowo – Językowej. Wiedza o Polsce.  Polscy Sportowcy.

Sport uczy życia, sport łączy, sport ma nieocenioną rolę dla rozwoju każdego człowieka. III edycja Olimpiady, na prośbę uczniów, będzie dedykowana wybranym polskim sportowcom.

Zapraszamy!!!

Regulamin udziału w IIi Olimpiadzie Językowo – Kulturowej oraz formularz zapisu można pobrać poniżej:

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA SZKÓŁ

Koordynatorkami projektu są panie Katarzyna Wieszczeczyńska-Tini i Aleksandra Urbanowska ze Szkoły Polonijnej Czerwone Maki w Perugii i do nich należy kierować wszelkie pytania związane z przebiegiem Olimpiady pisząc na adres: olimpiada@radaoswiaty.com.

“Projekt współfinansowany przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie i Wydział Konsularny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie ze środków MSZ przeznaczonych na realizację zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za Granicą”