II Olimpiada Kulturowo – Językowa

II. Olimpiada Kulturowo – Językowa. Wiedza o Polsce: Józef Rufin Wybicki, Hymn Polski.

Rada Oświaty Polonijnej zaprasza dzieci i młodzież ze szkół polonijnych we Włoszech do udziału w drugiej edycji Olimpiady Kulturowo – Językowej. Tegoroczna Olimpiada tematycznie nawiązuje do obchodzonych w tym roku:

  • 275. rocznicy urodzin Józefa Rufina Wybickiego
  • 225. rocznicy napisania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech 
  • 200. rocznicy śmierci Józefa Rufina Wybickiego
  • 95. rocznicy ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem narodowym

Olimpiada ma na celu zainteresowanie młodzieży zarówno językiem polskim, jak i szeroko pojętą polską kulturą i historią. Stanowi ona także możliwość sprawdzenia wiedzy zdobytej w szkołach polonijnych oraz rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy uczniów naszych szkół o Polsce.

Regulamin udziału w II Olimpiadzie Językowo – Kulturowej oraz formularz zapisu można pobrać poniżej:

Koordynatorkami projektu są panie Katarzyna Wieszczeczyńska-Tini i Aleksandra Urbanowska ze Szkoły Polonijnej “Czerwone Maki” (Perugia) i to do nich należy kierować wszelkie pytania związane z przebiegiem Olimpiady pisząc na adres: olimpiada@radaoswiaty.com.
Za stronę graficzną i rozesłanie nagród oraz dyplomów odpowiedzialana jest pani Anna Smolińska z Sobotniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego im. Francesco Nullo (Lago Patria).

“Projekt współfinansowany przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie i Wydział Konsularny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie ze środków MSZ przeznaczonych na realizację zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za Granicą”