Dzień Nauczyciela 2021- Ambasada RP Rzym

W sobotę 25 września, w ogrodach Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, spotkały się nauczycielki ze szkół polonijnych i polskich z całych Włoch by wspólnie świętować Dzień Edukacji Narodowej.

Było to pierwsze tego typu spotkanie w tak licznym gronie.

W części oficjalnej Pani Ambasador Anna Maria Anders wręczyła medale KEN przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki za wieloletnią pracę na rzecz edukacji we włoskim środowisku polonijnym. Wyróżnione zostały :

Pani Joanna Wesołowska ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Padwie

Pani Anna Smolićska z Sobotniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego im. Francesco Nullo w Lago Patria

Pani Agata Jankowska ze Szkoły Polonijnej w Veneto

Wszystkie nauczycielki otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane przez polskie placówki dyplomatyczne we Włoszech. Popoludniowe spotkanie zaowocowało wymianom doświadczeń oraz rozmowom z obecnymi; Konsul Agatą Ibek Wojtasik, Konsul Adrianną Siennicką, przedstawicielami wydziałów Konsularnych w Rzymie i Mediolanie: Kamilą Kowalską i Małgorzatą Stachną – Cremonino oraz przybyłą z Polski poseł Joanną Fabisiak

Część kulturalną uroczystego popołudnia uświetnił występ aktorów Polskiego Teatru TRYKOT z Rzymu prezentując spektakl “Moniuszko i Fredro w Apeninach”.Associazione Culturale Trykot- Teatro Polacco di Roma

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech składa serdeczne podziękowania organizatorom za wspaniałą inicjatywę i docenienie pracy nauczycieli, wszystkim za trud wkładany w krzewienie polskości wśród młodego pokolenia Polaków we Włoszech!