Działalność Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, wspiera nas dosłownie od pierwszych dni naszej działalności, jego obecny prezes Dariusz Piotr Bonisławski był świadkiem narodzin naszej organizacji. Cieszymy się niezmiernie, że także w 2022 roku otrzymaliśmy dofinansowanie tym razem na działalność statusową.

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: Funkcjonowanie i inicjatywy edukacyjne organizacji oświatowych w Europie, USA, Kanadzie, i Australii

Kwota dotacji5.298 PLN w 2022 r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 243 518,00 PLN

Zadanie publiczne “Funkcjonowanie i inicjatywy edukacyjne organizacji oświatowych w Europie, USA, Kanadzie, i Australii” dotyczy m. in. dofinansowania wynajmu pomieszczeń i opłat eksploatacyjnych, dofinansowania kosztów związanych z organizowanymi wydarzeniami oraz innych bieżących kosztów dotyczących utrzymania organizacji.