„Czym jest program nauczania i jak go stworzyć?”

SZKOLENIE 22 LUTEGO 2021 dr. Mikołaj Brenk

Tegoroczny cykl szkoleń organizowanych przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech, a które poprowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaczęliśmy od  spotkania dla zespołu opracowującego program nauczania dla szkół polonijnych we Włoszech: „Czym jest program nauczania i jak go stworzyć?”

Program nauczania doskonale znany jest nauczycielom od strony jego realizacji w pracy z dziećmi. Na zaproponowanym spotkaniu przyjrzeliśmy się programowi z perspektywy jego konstruowania.

Ustaliliśmy jego miejsce w systemie edukacji, poznaliśmy koncepcje i kryteria nadające ramy programom autorskim. Szkolenie poprowadził dr Mikołaj Brenk, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prowadzi zajęcia z zakresu dziedzictwa kultury, historii wychowania, rozwoju subkultur młodzieżowych oraz rozwijania kreatywności plastycznej u dzieci. Od kilku lat koordynuje praktyki studentów pedagogiki w szkołach i przedszkolach, realizowane w ramach kierunków specjalności nauczycielskich. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu dziejów opieki i wychowania, problemów mniejszości narodowych oraz metodyki kształcenia historycznego dzieci.