Wywoływanie polskich głosek u dzieci dwujęzycznych

17-05-2021

/ 17-05-2021

| GODZ. 20:00

- 21:30

dr Anna Mańkowska

Wywoływanie polskich głosek u dzieci dwujęzycznych.

dr Anna Mańkowska jest adiunktem w Pracowni Pedagogiki Porównawczej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, pedagogiem oraz nauczycielem akademickim. Pracuje także jako doradca i konsultant ds. rozwiązań edukacyjnych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Na Wydziale Studiów Edukacyjnych przygotowuje przyszłych nauczycieli do pracy w kontekście kształtowania kompetencji językowych u dzieci na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zawodowo interesuje się rozwojem mowy u dzieci w wieku przedszkolnym oraz kształci się w kierunku rehabilitacji głosu i narządów mowy. Jej badania naukowe oscylują wokół kulturowych uwarunkowań edukacji, gdzie próbuje zrozumieć i opisać w jaki sposób kultura kształtuje systemy edukacyjne na świecie. Jest autorką monografii pedagogicznych, artykułów naukowych, redaktorką kilku książek naukowych oraz recenzentem w czasopismach naukowych.

Temat szkolenia: Wywoływanie polskich głosek u dzieci dwujęzycznych

Celem prowadzonego szkolenia będzie omówienie metod wywoływania polskich głosek u dzieci dwujęzycznych oraz pokazanie praktycznych sposobów wywołania poszczególnych dźwięków. Na pierwszym etapie nauczyciele polonijni zostaną poproszeni o wskazanie trudności, które zauważają wśród swoich uczniów (istnieje możliwość skonstruowania narzędzia, które pomoże określić nauczycielom trudności dzieci). W kolejnym etapie, na podstawie potrzeb nauczycieli zostanie opracowany plan warsztatów i określone potrzeby nauczycieli. Trzecim krokiem będzie przeprowadzenie praktycznych warsztatów dla nauczycieli z metod i technik wywoływania głosek u dzieci.

Organizatorem szkolenia jest Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech. Szkolenie jest bezpłatne i skierowane do nauczycieli i animatorów polonijnych z całych Włoch.

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo informację zwrotną, zawierającą link i login do platformy.

Zapisy trwają do dnia 15 maja 2021 r. Zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ!

We współpracy z: