Wywoływanie polskich głosek u dzieci dwujęzycznych – część druga.

18-01-2022

| GODZ. 20:30

- 22:00

dr Anna Mańkowska

Wywoływanie polskich głosek u dzieci dwujęzycznych. Część druga: ćwiczenia ogólnorozwojowe stymulujące rozwój mowy u dzieci.

dr Anna Mańkowska jest adiunktem w Pracowni Pedagogiki Porównawczej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, pedagogiem oraz nauczycielem akademickim. Pracuje także jako doradca i konsultant ds. rozwiązań edukacyjnych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Na Wydziale Studiów Edukacyjnych przygotowuje przyszłych nauczycieli do pracy w kontekście kształtowania kompetencji językowych u dzieci na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zawodowo interesuje się rozwojem mowy u dzieci w wieku przedszkolnym oraz kształci się w kierunku rehabilitacji głosu i narządów mowy. Jej badania naukowe oscylują wokół kulturowych uwarunkowań edukacji, gdzie próbuje zrozumieć i opisać w jaki sposób kultura kształtuje systemy edukacyjne na świecie. Jest autorką monografii pedagogicznych, artykułów naukowych, redaktorką kilku książek naukowych oraz recenzentem w czasopismach naukowych.

Temat szkolenia: Ćwiczenia ogólnorozwojowe stymulujące rozwój mowy u dzieci.

Celem szkolenia jest omówienie rozwoju mowy u dzieci dwujęzycznych, opisanie i podanie przykładów ćwiczeń rozwijających i stymulujących rozwój mowy u dzieci. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli posiadających wiedzę na temat rozwoju funkcji słuchowych u dzieci i wychowania słuchowego. W trakcie szkolenia omówimy podstawowe mity i stereotypy dotyczące kształtowania się kompetencji językowych u dzieci. Dowiemy się czy człowiek mówił od zawsze i jaka jest ontologia mowy. Przedstawiona zostanie budowa aparatu artykulacyjnego, etapy rozwoju i nauki mowy. Odpowiemy na pytanie: jakie muszą być spełnione warunki, aby swobodnie przyswajać języki. Szkolenie przygotowane jest w oparciu o wiedzę psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną. 

Organizatorem szkolenia jest Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech. Szkolenie jest bezpłatne i skierowane do nauczycieli i animatorów polonijnych z całych Włoch.

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo informację zwrotną, zawierającą link i login do platformy.

Zapisy trwają do dnia 17 stycznia 2021 r. Zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ!

We współpracy z: