Wykorzystanie coachingu w edukacji

26-04-2021

| GODZ. 20:00

- 21:30

dr Magdalena Barańska

Wykorzystanie coachingu w edukacji

Celem szkolenia jest wskazanie możliwości wykorzystania coachingu w pracy z uczniem. Uczestnikom przedstawione zostaną podstawowe pojęcia, formy oraz narzędzia stosowane w coachingu edukacyjnym. Coaching to proces opierający się na pracy na zasobach jednostki, wykorzystujący jej naturalne umiejętności. W edukacji może zostać skutecznie wykorzystany jako sposób realizacji celów edukacyjnych zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Opis szkolenia nie wyczerpuje całej złożoności coachingu w pracy z dzieckiem/uczniem, a jedynie stanowi zarys zagadnienia i wstęp do szerszego poznania.

Prowadząca: dr Magdalena Barańska
doradca zawodowy, pedagog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego WSE UAM. Pracuje jako trener, szkoleniowiec w projektach finansowanych z funduszy unijnych. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach dotyczących doradztwa zawodowego, rozwijania umiejętności miękkich, kreowania wizerunku na rynku pracy, projektowania ścieżek edukacyjno – zawodowych, analizy predyspozycji, zainteresowań i umiejętności. Prowadzi szkolenia oraz spotkania indywidualne (Indywidualne Plany Działania) z dorosłymi i młodzieżą. Autorka i współredaktorka publikacji podejmujących tematykę relacji między sektorem edukacji a rynkiem pracy, poradnictwa karier dla różnych grup społecznych oraz przeobrażeń społeczno-kulturalnych na uniwersytetach: Uczenie się przez całe życie. Rozwój kariera praca (2018), Wolontariat jako forma planowania kariery zawodowej studentów (2016).

Organizatorem szkolenia jest Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech. Szkolenie jest bezpłatne i skierowane do nauczycieli i animatorów polonijnych z całych Włoch.

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo informację zwrotną, zawierającą link i login do platformy.

Zapisy trwają do dnia 20 kwietnia 2021 r. Zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ!

 

We wspòłpracy z: