Projektowanie ćwiczeń i zadań angażujących ucznia – warsztaty

07-12-2021

| GODZ. 20:30

- 22:00

dr Magdalena Barańska

Projektowanie ćwiczeń i zadań angażujących ucznia – warsztaty

Na spotkaniu przedstawione zostaną wybrane metody aktywizujące i motywujące dostosowane do potrzeb oraz możliwości uczniów. Metody aktywizujące zwiększają skuteczność nauczania, sprawiają, że zajęcia stają się bardziej atrakcyjne dla ucznia, zwiększają jego zainteresowanie w zasadzie każdym przedmiotem, dają poczucie sprawstwa, doświadczania nauki zgodnie z ideą kształcenia skoncentrowanego na uczniu (z ang. SCL). Na spotkaniu podjęta zostanie próba stworzenia katalogu wybranych przez nauczycieli metod pracy oraz zaprojektowania zadań i ćwiczeń dostosowanych do tematyki podejmowanej na zajęciach. 

Prowadząca: dr Magdalena Barańska
doradca zawodowy, pedagog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego WSE UAM. Pracuje jako trener, szkoleniowiec w projektach finansowanych z funduszy unijnych. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach dotyczących doradztwa zawodowego, rozwijania umiejętności miękkich, kreowania wizerunku na rynku pracy, projektowania ścieżek edukacyjno – zawodowych, analizy predyspozycji, zainteresowań i umiejętności. Prowadzi szkolenia oraz spotkania indywidualne (Indywidualne Plany Działania) z dorosłymi i młodzieżą. Autorka i współredaktorka publikacji podejmujących tematykę relacji między sektorem edukacji a rynkiem pracy, poradnictwa karier dla różnych grup społecznych oraz przeobrażeń społeczno-kulturalnych na uniwersytetach: Uczenie się przez całe życie. Rozwój kariera praca (2018), Wolontariat jako forma planowania kariery zawodowej studentów (2016).

Organizatorem szkolenia jest Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech. Szkolenie jest bezpłatne i skierowane do nauczycieli i animatorów polonijnych z całych Włoch.

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo informację zwrotną, zawierającą link i login do platformy.

Zapisy trwają do dnia 6 grudnia 2021 r. Zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ!

 

We współpracy z: