Prezentacja nowego programu nauczania dla polonijnych placówek edukacyjnych we Włoszech.

05-10-2021

| GODZ. 20:30

- 22:00

dr Karolina Kowalcze-Franiuk

Prezentacja nowego programu nauczania dla polonijnych placówek edukacyjnych we Włoszech.

dr Karolina Kowalcze-Franiuk – polonistka i glottodydaktyk, doktor językoznawstwa, absolwentka Uniwersyteu Jagiellońskiego. Od 2008 r. pracuje w Katedrze Polonistyki Uniwersytetu w Genui, w ostatnich latach współpracowała także z Uniwersytetem w Mediolanie i w Turynie. Prowadzi zajęcia lektoratowe oraz wykłady teoretyczne z języka polskiego, także jako języka specjalistycznego.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą: 1) dwu- i wielojęzyczności oraz tożsamości kulturowej osób bilingwalnych – zjawisk, które bada w perspektywie interdyscyplinarnej; 2) wyrażania emocji przez osoby dwu- i wielojęzyczne; 3) procesu uczenia się języków, a także 4) samorozwoju poprzez język i kulturę. Opublikowała kilka artykułów naukowych na te tematy. Jest autorką pierwszej monografii poświęconej dwujęzyczności polsko-włoskiej pt. Bilingwizm polsko-włoski i tożsamość kulturowa emigracji okołosolidarnościowej we Włoszech (Kraków 2018).

Od początku swojego pobytu we Włoszech z pasją angażuje się w działalność polonijną – od 2016 r. jako współzałożycielka Centrum edukacji Bratanki oraz Polskiej Ludoteki w Genui, w której pełni funkcję koordynatora i nauczyciela. Ma na swoim koncie organizację wielu różnych projektów kulturalnych i społecznych. Najważniejsze z nich to: przegląd współczesnej polskiej fotografii Mittelphoto Polonia (Genua 2014), wykład o italofilii i italofobii w kulturze polskiej (Milano Bookcity 2014), wystawa grafik Pawła Kuczyńskiego Social illusion (Palazzo Ducale, Genua 2015), projekt Matka Polka w akcji (od 2018). Przeprowadziła kilka warsztatów literackich i językowych dla dzieci. Prywatnie mama Agaty i Adama.

Temat szkolenia: Prezentacja nowego programu nauczania dla polonijnych placówek edukacyjnych we Włoszech

5 października 2021, godz. 20:30

Celem prowadzonego szkolenia jest przedstawienie nowo powstałego programu nauczania dla oddziałów przedszkolnych oraz społecznych szkół polonijnych we Włoszech. Programy zostały opracowane przez zespół 11 osób reprezentujących różne ośrodki we Włoszech:
Neapol: Agata Szklanny, Dorota Maciejak
Rzym: Małgorzata Telakowska-Gasso, Magdalena Taborska-Antonini
Perugia: Aleksandra Urbanowska, Katarzyna Wieszczeczyńska Tini
Padwa: Joanna Wesołowska
Werona/Vicenza: Agata Jankowska, Agnieszka Kluzek
Genua: Renata Olszewska Donato, Karolina Kowalcze-Franiuk

Organizatorem szkolenia jest Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech. Szkolenie jest bezpłatne i skierowane do nauczycieli i animatorów polonijnych z całych Włoch. Projekt współfinansowany przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie i Ambasadę RP w Rzymie ze środków MSZ przeznaczonych na realizację zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo informację zwrotną, zawierającą link i login do platformy.

Zapisy trwają do dnia 3 października 2021 r. Zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ!