Na polską nutę – twórcze zabawy muzyczne inspirowane polską tradycją i folklorem

19-04-2022

| GODZ. 20:30

- 22:00

dr Katarzyna Forecka-Waśko

Na polską nutę – twórcze zabawy muzyczne inspirowane polską tradycją i folklorem.

Polska muzyka podczas spotkania potraktowana zostanie szeroko, albowiem materiał dla zabaw, ćwiczeń twórczych czy zadań ruchowych choreografii stanowić będą zarówno znane melodie ludowe (kujawiak „Czerwone jabłuszko”, taniec „Brzuchaty”), utwory muzyki klasycznej ( F. Chopin Walc cis-moll, Preludium e-moll, Mazurki) czy piosenki Witolda Lutosławskiego do słów Juliana Tuwima (Idzie Grześ) oraz Janiny Porazińskiej (Kap, kap). Taki dobór repertuaru na ukazać różnorodność muzyki rodzimej. Zatem zarówno folklor, muzyka klasyczna jak i współczesne brzmienia staną się wyznacznikiem dla muzycznych zabaw twórczych. Odmienność repertuarowa znajdzie odzwierciedlenie w różnych formach pracy z wykorzystaniem wszystkich form aktywności muzycznej dziecka ale też ciekawych rekwizytów.

Prowadząca: dr Katarzyna Forecka-Waśko

doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Absolwentka politologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Akademii Muzycznej  im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ukończyła studia doktoranckie na  Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Obecnie Kierownik Laboratorium Edukacji Muzycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Jej zainteresowania naukowe dotyczą obszaru metodyki nauczania rytmiki oraz muzyki. Szczególnie  interesuje się rolą radia w edukacji muzycznej a także nowatorskimi formami wykorzystania ruchu w edukacji i interpretacji dzieł muzycznych. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów w tym Międzynarodowego Kongresu Rytmiki w Genewie, prelegent na Międzynarodowej Konferencji Studiów nad Metodą Dalcroze’a w Quebec 2017 i Katowicach 2019. Autorka piosenek, książek, artykułów związanych z edukacją muzyczną dzieci. Obecnie redaktor stałej kolumny muzycznej czasopisma “Wychowanie w przedszkolu”.

Organizatorem szkolenia jest Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech. Szkolenie jest bezpłatne i skierowane do nauczycieli i animatorów polonijnych z całych Włoch.

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo informację zwrotną, zawierającą link i login do platformy.

Zapisy trwają do dnia 18 kwietnia 2022 r. Zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ!

 

We współpracy z: