Jak radzić sobie z problemami wychowawczymi: uzależnienia, apatia, agresja, nieposłuszeństwo?

09-05-2023

| GODZ. 20:30

- 22:00

dr Wojciech Wierzejski

Jak radzić sobie z problemami wychowawczymi: uzależnienia, apatia, agresja, nieposłuszeństwo.

W czasie spotkania prowadzący podejmie temat: co to znaczy dobre wychowanie? Omówi, jakie wzorce i interakcje w rodzinie sprawiają, że dzieci są szczęśliwe, odpowiedzialne i zaradne. Opowie o najskuteczniejszych metodach i praktykach, które pomagają rodzicom w wychowaniu do posłuszeństwa, pracowitości i odporności psychicznej. Spróbuje też odpowiedzieć na pytanie, jak radzić sobie z uzależnieniem dzieci od internetu i gier komputerowych.

Prowadzący: dr Wojciech Wierzejski

Wykładowca akademicki (od ponad dziesięciu lat wykłada zarządzania w oświacie i zarządzanie finansami w oświacie), koordynator/kierownik projektów współfinansowanych z EFS, koordynator studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki UKSW „Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o SPE”. Absolwent WFiS UW, studiów podyplomowych z rolnictwa (SGGW) i nauk o polityce (Collegium Civitas); doktorat z nauk społecznych w ISP PAN. W latach 2002-2004 radny Sejmiku Mazowieckiego i wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, w latach 2004-2005 poseł do Parlamentu Europejskiego, w latach 2005-2007 poseł na Sejm RP. Żonaty, ojciec trzech córek. Ostatnio opublikował m.in. „Nowoczesne zarządzanie organizacją”, “Szczęście w małżeństwie. Warsztaty wspierające rozwój miłości i komunikacji w związku”, oraz „Wychowanie nastolatka – warsztaty o relacjach i komunikacji”. Odznaczony “Meritis pro Familia” przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej za działalność naukową i edukacyjną w obszarze komunikacji rodzicielskiej, życia rodzinnego i rozwiązywania konfliktów.

Organizatorem szkolenia jest Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech. Szkolenie jest bezpłatne i skierowane do rodziców, nauczycieli i animatorów polonijnych z całych Włoch.

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo informację zwrotną, zawierającą link i login do platformy.

Zapisy trwają do dnia 6 maja 2023 r. Zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ!