Formy teatralne w edukacji dzieci polonijnych

15-03-2022

| GODZ. 20:00

- 22:00

dr Michalina Kasprzak

Formy teatralne w edukacji dzieci polonijnych.

Podczas szkolenia dowiemy się o bardzo ważnej roli głosu w pracy nauczyciela. Prowadząca spotkanie dr Michalina Kasprzak przedstawi uczestnikom różne rodzaje teatrów małego widza i form teatralnych w pracy z dziećmi. Na bazie własnego warsztatu pedagogicznego, teatralnego oraz doświadczenia w pracy w szkołach polonijnych, zdobywanego w trakcie zajęć sobotnich z dziećmi w wieku od 1 do 13 lat od 2017 roku zaprezentuje wybrane propozycje sprawdzonych przeze siebie technik teatralnych (w tym etiud i spektakli teatralnych) na konkretnych przykładach.

Prowadząca: dr Michalina Kasprzak

doktor nauk społecznych, adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pedagog, logopeda. W 2021 roku ukazała się jej książka pt. „Wspieranie twórczej aktywności plastycznej dzieci ze środowisk defaworyzowanych społecznie. Studium porównawcze na przykładzie Poznania i Tarragony”. W latach 2014-2019 administrator programu Erasmus+ na WSE UAM: odpowiedzialna za mobilność studencką (studenci wyjeżdżający oraz przyjeżdżający). Od 2014 Opiekun Koła Naukowego Pedagogów-Terapeutów AGO działającego na WSE UAM. Od 2017 roku aktywnie współpracuje z Associació Cultural Escuela Polaca (Hiszpania). Jest autorką kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. wokół: optymalizacji procesu uczenia się, pedagogiki twórczości dzieci i młodzieży, arteterapii, dwujęzyczności i wielojęzyczności, edukacji międzykulturowej i wielokulturowej, edukacji teatralnej oraz pracy z uczniem zdolnym (ze szczególnym uwzględnieniem zdolności twórczych i kierunkowych).

Organizatorem szkolenia jest Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech. Szkolenie jest bezpłatne i skierowane do nauczycieli i animatorów polonijnych z całych Włoch.

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo informację zwrotną, zawierającą link i login do platformy.

Zapisy trwają do dnia 14 marca 2022 r. Zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ!

 

We współpracy z: