Ewaluacja nowego programu nauczania dla polonijnych placówek edukacyjnych we Włoszech.

11-01-2022

| GODZ. 20:30

- 22:00

dr Karolina Kowalcze-Franiuk

Spotkanie informacyjne na temat ewaluacji nowego programu nauczania dla polonijnych placówek edukacyjnych we Włoszech.

Spotkanie poprowadzi dr Karolina Kowalcze-Franiuk – polonistka i glottodydaktyk, doktor językoznawstwa, absolwentka Uniwersyteu Jagiellońskiego. Od 2008 r. pracuje w Katedrze Polonistyki Uniwersytetu w Genui, w ostatnich latach współpracowała także z Uniwersytetem w Mediolanie i w Turynie. Prowadzi zajęcia lektoratowe oraz wykłady teoretyczne z języka polskiego, także jako języka specjalistycznego.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą: 1) dwu- i wielojęzyczności oraz tożsamości kulturowej osób bilingwalnych – zjawisk, które bada w perspektywie interdyscyplinarnej; 2) wyrażania emocji przez osoby dwu- i wielojęzyczne; 3) procesu uczenia się języków, a także 4) samorozwoju poprzez język i kulturę. Opublikowała kilka artykułów naukowych na te tematy. Jest autorką pierwszej monografii poświęconej dwujęzyczności polsko-włoskiej pt. Bilingwizm polsko-włoski i tożsamość kulturowa emigracji okołosolidarnościowej we Włoszech (Kraków 2018).

Spotkanie odbędzie się we wtorek 11 stycznia 2022 o godz. 20:30.

Nowo powstały program nauczania dla oddziałów przedszkolnych oraz społecznych szkół polonijnych we Włoszech został udostępniony zainteresowanym nauczycielkom szkół polonijnych we Włoszech na początku roku szkolnego 2021-22. Spotkanie będzie poświęcone kolejnemu etapowi prac nad programem, tj. jego ewaluacji wewnętrznej. Informacje zwrotne uzyskane od nauczycielek polonijnych, które zdecydowały się na testowanie programu (lub chciałyby to zrobić), będą nieocenioną pomocą w jego udoskonaleniu i opracowaniu ostatecznej wersji.

Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu!

Organizatorem szkolenia jest Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech. Szkolenie jest bezpłatne i skierowane do nauczycieli i animatorów polonijnych z całych Włoch. Projekt współfinansowany przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie i Ambasadę RP w Rzymie ze środków MSZ przeznaczonych na realizację zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo informację zwrotną, zawierającą link i login do platformy.

Zapisy trwają do dnia 10 stycznia 2022 r. Zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ!