Czy historia rzeczywiście jest taka nudna? Nauczanie o dziejach i dziedzictwie narodowym w kontekście wymogów obecnych programów nauczania

17-05-2022

| GODZ. 20:30

- 22:00

dr Mikołaj Brenk

Czy historia rzeczywiście jest taka nudna? Nauczanie o dziejach i dziedzictwie narodowym w kontekście wymogów obecnych programów nauczania.

Lekcja historii niewątpliwie jest wyzwaniem dla nauczyciela. Uczniowie oczekują atrakcyjnych treści i metod pracy, a nauczyciel wydaje się być w dużym stopniu związany tematyką zawartą w programie nauczania oraz tradycyjnymi sposobami jego realizacji. Podstawa programowa od kilku dziesięcioleci nie uległa znaczącej zmianie, co z pewnością pogłębia przekonanie, że od historii oczekujemy przede wszystkim akuratnej prezentacji pomnikowych „wielkich postaci” oraz wskazania znaczących dat i miejsc na mapie.

Szansą na odczarowanie „nudnej historii” jest okres wczesnoszkolny, kiedy nauka o dziejach jest elementem nauczania zintegrowanego. Wówczas prowadzimy zajęcia w taki sposób, by dziecko poznało historię inaczej: emocjami – a nie faktami, działaniem – a nie słuchaniem, nabywaniem umiejętności – a nie teorii.

W czasie krótkiego szkolenia spróbujemy poszukać odpowiedzi pytania dotyczące przyczyn stereotypowego postrzegania lekcji historii jako mało atrakcyjnej: Czy jesteśmy wstanie wyzbyć się wyniesionego z własnej edukacji sposobu opowiadania o dziejach i razem z dziećmi odkrywać historię na nowo? Jak przekazać dzieciom w wieku wczesnoszkolnym treści historyczne by rozbudzić w nich chęć poznawania dziedzictwa minionych wieków? Gdzie szukać materiałów i inspiracji do pracy?

Prowadzący: dr Mikołaj Brenk

jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi zajęcia z zakresu dziedzictwa kultury, historii wychowania, rozwoju subkultur młodzieżowych oraz rozwijania kreatywności plastycznej u dzieci. Od kilku lat koordynuje praktyki studentów pedagogiki w szkołach i przedszkolach realizowane w ramach kierunków specjalności nauczycielskich. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu dziejów opieki i wychowania, problemów mniejszości narodowych oraz metodyki kształcenia historycznego dzieci.

Organizatorem szkolenia jest Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech. Szkolenie jest bezpłatne i skierowane do nauczycieli i animatorów polonijnych z całych Włoch.

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo informację zwrotną, zawierającą link i login do platformy.

Zapisy trwają do dnia 16 maja 2022 r. Zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ!

 

We współpracy z: