Bursztynowa Kreda – nagroda Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech

25 wrzeżnia 2021 roku podczas uroczyście obchodzonego Dnia Edukacji Narodowej w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Rzymie po raz pierwszy Rada Oświaty Polonijnej przyznała swoją nagrodę: BURSZTYNOWA KREDA dla najlepszego nauczyciela.

Laureatką pierwszej edycji została Pani Edyta Elżbieta Kurzanowska z Lago Patria, która otrzymała statuetkę.

Wyróżnienie I stopnia – Pani Krystyna Renata Olszewska Donato z Genui.

Wyróżnienie II stopnia – Pani Justyna Marta Skiba z San Benedetto del Tronto.

Pamiątkowe medale uznania ROP otrzymały również:

Ambasador RP w Rzymie Pani Anna Maria Anders

Konsul RP – Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Rzymie Pani Agata Ibek Wojtasik

Konsul Konsul Generalna RP w Mediolanie Pani Adrianna Siennicka

Referenci wydziałów Konsularnych w Rzymie i Mediolanie: Kamila Kowalska i Małgorzata Stachna – Cremonino

oraz poseł Joanna Fabisiak, członek komisji konkursowej Bursztynowa Kreda.

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech dziękuje za udział w pierwszej edycji konkursu i zaprasza na kolejny rok.

Składamy serdeczne podziękowania organizatorom za wspaniałą inicjatywę i docenienie pracy nauczycieli polonijnych a nam wszystkim za trud wkładany w krzewienie polskości wśród młodego pokolenia Polaków we Włoszech!