BURSZTYNOWA KREDA 2023 III edycja konkursu

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech ogłasza trzecią edycję konkursu “Bursztynowa Kreda”. Chcemy, w ten bardzo symboliczny sposób, uhonorować wybitnych nauczycieli polonijnych we Włoszech.
Spośród zgłoszonych kandydatur, Kapituła Konkursu dokona wyboru najbardziej wyróżniającego się i kreatywnego nauczyciela, zaangażowanego w pracę z dziećmi polonijnymi i nagrodzi statuetką „Bursztynowa Kreda” oraz nagrodą rzeczową.

Zgłoszenia Kandydatów mogą dokonać: dyrektorzy lub koordynatorzy szkół, a także Rada Rodziców.

Przy zgłaszaniu kandydatury wymagana jest następująca dokumentacja:

Oświadczenie o stażu pracy (min. 4 lata), potwierdzone przez dyrektora/koordynatora szkoły;

Liberatoria na przetwarzanie danych osobowych przez ROP;

Uzasadnienie zawierające opis osiągnięć Kandydata

link do formularza: https://forms.gle/u3YjVPt8cmoRMBYu5

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.


Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do dnia 20 września 2023 roku.

Konkurs współfinansowany jest przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie i Wydział Konsularny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.