Bursztynowa Kreda 2022

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech ogłasza drugą edycję konkursu “Bursztynowa Kreda”. Chcemy, w ten bardzo symboliczny sposób, uhonorować wybitnych nauczycieli polonijnych we Włoszech.
Spośród zgłoszonych kandydatur, Kapituła Konkursu dokona wyboru najbardziej wyróżniającego się i kreatywnego nauczyciela, zaangażowanego w pracę z dziećmi polonijnymi i nagrodzi statuetką „Bursztynowa Kreda” oraz nagrodą rzeczową.

Zgłoszenia Kandydatów mogą dokonać: dyrektorzy lub koordynatorzy szkół, a także Rada Rodziców.

Przy zgłaszaniu kandydatury wymagana jest następująca dokumentacja:
oświadczenie o stażu pracy (min. 4 lata), potwierdzone przez dyrektora/koordynatora szkoły;
zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych przez ROP;
formularz zgłoszeniowy wraz z uzasadnieniem zawierającym opis osiągnięć Kandydata i jego zdjęciem.

Regulamin konkursu dostepny jest tutaj.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do dnia 15 sierpnia 2022 roku.

Konkurs współfinansowany jest przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie i Wydział Konsularny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.