26/01/2023 Spotkanie ROP z Instytutem Rozwoju Języka Polskiego im, Maksymiliana Marii Kolbego

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Maksymiliana Marii Kolbego, pana Jacka Gołębiowskiego, wicedyrektor, pani Agnieszki Rogozińskiej, dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, pana Piotra Semeniuka z przedstawicielami placówek dyplomatycznych, Konsul Generalną RP w Mediolanie, panią Anną Golec-Mastroianni, Konsul RP w Rzymie, panią Agatą Ibek-Wojtasik oraz przedstawicielami oświaty polonijnej we Włoszech