KOMPENDIUM NAUCZYCIELA – podsumowanie projektu.

SYMPOZJUM W WERONIE Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech była przez ostatnie dwa lata partnerem projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus plus – KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Dziś w Weronie, w siedzibie zrzeszonej w Radzie […]

Działalność Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, wspiera nas dosłownie od pierwszych dni naszej działalności, jego obecny prezes Dariusz Piotr Bonisławski był świadkiem narodzin naszej organizacji. Cieszymy się niezmiernie, że także w 2022 roku otrzymaliśmy dofinansowanie tym razem na działalność statusową. Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy […]

„Kompendium nauczyciela: psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”

„Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” – międzynarodowy projekt, realizowany przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech w ramach programu Erasmus+, wzmacniający umiejętności i kompetencje nauczycieli, prowadzących działalność edukacyjną w Polsce oraz za granicą w języku polskim. Trzecie szkolenie dla kadry instytucji partnerskich w ramach projektu „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”, […]

II Olimpiada Kulturowo – Językowa

II. Olimpiada Kulturowo – Językowa. Wiedza o Polsce: Józef Rufin Wybicki, Hymn Polski. Rada Oświaty Polonijnej zaprasza dzieci i młodzież ze szkół polonijnych we Włoszech do udziału w drugiej edycji Olimpiady Kulturowo – Językowej. Tegoroczna Olimpiada tematycznie nawiązuje do obchodzonych w tym roku: 275. rocznicy urodzin Józefa Rufina Wybickiego 225. rocznicy napisania Pieśni Legionów Polskich […]

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Język ojczysty to nie tylko komunikacja i tożsamość, ale cały zakres jakże złożonych procesów, które mają miejsce w dobie globalizacji, w świecie wielojęzykowym i wielokulturowym. Język to strategiczne narzędzie w procesie rozwoju i edukacji. Język ułatwia integrację. Język to także korzenie, pamięć i tradycje. Język to kultura i jej różnorodność. Język ojczysty to nasze wspólne […]

III międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

Rada Oświaty Polonijnej jest partnerem Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej organizowanego po raz trzeci przez Polish Academy of Social Sciences and Humanity. Wydarzenie zaplanowane zostało na 15 i 16 stycznia 2022 roku. Będą mu towarzyszyły konkursy, wystawy, reportaże. Od 14 stycznia na kanale YouTube organizatora Polish Academy of Social Sciences and Humanity, w ramach Wymiany Dobrych […]

<strong>„</strong>Kompendium nauczyciela: psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”

W dniach od 11 do 13 września 2021 roku, w ramach realizacji projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” w hiszpańskiej miejscowości Torredembarra odbyło się II międzynarodowe spotkanie szkoleniowe. Od 11 września przedstawiciele wszystkich instytucji biorących udział w projekcie wzięli udział w szkoleniach podnoszących kompetencje psychologiczno-pedagogiczne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy brali w […]