II Olimpiada Kulturowo – Językowa

II. Olimpiada Kulturowo – Językowa. Wiedza o Polsce: Józef Rufin Wybicki, Hymn Polski. Rada Oświaty Polonijnej zaprasza dzieci i młodzież ze szkół polonijnych we Włoszech do udziału w drugiej edycji Olimpiady Kulturowo – Językowej. Tegoroczna Olimpiada tematycznie nawiązuje do obchodzonych w tym roku: 275. rocznicy urodzin Józefa Rufina Wybickiego 225. rocznicy napisania Pieśni Legionów Polskich […]

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Język ojczysty to nie tylko komunikacja i tożsamość, ale cały zakres jakże złożonych procesów, które mają miejsce w dobie globalizacji, w świecie wielojęzykowym i wielokulturowym. Język to strategiczne narzędzie w procesie rozwoju i edukacji. Język ułatwia integrację. Język to także korzenie, pamięć i tradycje. Język to kultura i jej różnorodność. Język ojczysty to nasze wspólne […]

III międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

Rada Oświaty Polonijnej jest partnerem Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej organizowanego po raz trzeci przez Polish Academy of Social Sciences and Humanity. Wydarzenie zaplanowane zostało na 15 i 16 stycznia 2022 roku. Będą mu towarzyszyły konkursy, wystawy, reportaże. Od 14 stycznia na kanale YouTube organizatora Polish Academy of Social Sciences and Humanity, w ramach Wymiany Dobrych […]