Wywoływanie polskich głosek u dzieci dwujęzycznych – część II

18 stycznia 2022 r. odbyło się szkolenie pt. “Wywoływanie polskich głosek u dzieci dwujęzycznych – część II”, którego celem było omówienie rozwoju mowy u dzieci dwujęzycznych, opisanie i podanie przykładów ćwiczeń rozwijających i stymulujących rozwój mowy u dzieci. Szkolenie było przeznaczone dla nauczycieli posiadających wiedzę na temat rozwoju funkcji słuchowych u dzieci i wychowania słuchowego. […]

Spotkanie informacyjne na temat ewaluacji nowego programu nauczania dla polonijnych placówek edukacyjnych we Włoszech

Na pierwszym w tym roku spotkaniu, organizowanym przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech, dr Karolina Kowalcze-Franiuk przedstawiła zasady ewaluacji Programu Nauczania opracowanego przez zespół nauczycielek pod patronatem Rady. Celem spotkania było podsumowanie pierwszego półrocza pracy, wskazanie korzyści płynących z wdrożenia programu w poszczególnych szkołach, ewentualnych punktów krytycznych oraz omówienie sposobu ewaluacji. Nowa ankieta, do której […]

Muzyka dla dwujęzycznego smyka

14 grudnia odbyło się ostatnie już w tym roku szkolenie organizowane przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech. Nasza koleżanka Adrianna Joanna Jasiewicz, w bardzo ciekawy i zabawny sposób pokazała nam jak bardzo ważna jest muzyka w rozwoju dwujęzycznego dziecka. Śpiewanie ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój mowy i poszerza zasób słownictwa. Muzyka, „niosąc nas na […]

Prezentacja nowego programu nauczania dla polonijnych placówek edukacyjnych we Włoszech

5 października odbyło się bardzo ważne dla nas spotkanie, podczas którego dr Karolina Kowalcze-Franiuk, jako koordynator projektu, zaprezentowała nowy program dla nauczycieli i edukatorów dzieci polonijnych we Włoszech. Ten obszerny dokument powstał z inicjatywy Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez nauczycieli pracujących w szkołach polonijnych na terenie kraju. Składa […]

Wywoływanie polskich głosek u dzieci dwujęzycznych

Ostatnie w cyklu wiosennym szkolenie pt. “Wywoływanie polskich głosek u dzieci dwujęzycznych” które przeprowadziła dr Anna Mańkowska, adiunkt w Pracowni Pedagogiki Porównawczej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, pedagog oraz nauczyciel akademicki, doradca i konsultanta ds. rozwiązań edukacyjnych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Na Wydziale Studiów Edukacyjnych przygotowuje przyszłych nauczycieli do pracy w kontekście kształtowania kompetencji […]

Wykorzystanie coachingu w edukacji

Dzięki współpracy z Uniwersytetetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się kolejne już w tym roku szkolenie dla nauczycieli i animatorów szkół polonijnych we Włoszech. Pani dr Magdalena Barańska, doradca zawodowy, pedagog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego WSE UAM wskazała nam zalety i sposoby stosowania coachingu w szkolnictwie.